Nieuwe coronamaatregelen

Wellicht heb je al vernomen dat vanuit de overheid de maatregelen rondom Corona zijn aangescherpt. Helaas heeft dat ook impact op SPV. Deze maatregelen gelden vooralsnog 3 weken.

  • De kantine is gesloten
  • Publiek is niet toegestaan bij wedstrijden en trainingen, zowel bij de senioren als de jeugd.

Later volgt meer informatie.

Nieuwe voorzitter, nieuw Erelid en Vrijwilliger van het jaar

Donderdag 24 september was de jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke terugblik op het afgelopen seizoen, is ook de samenstelling van het bestuur gewijzigd en is de Vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.

Nieuwe voorzitter: Karel van Rooij

Afgelopen seizoen heeft onze voorzitter, Piet Thijssen, te kennen gegeven aan het einde van het seizoen zijn taken na 10 jaar neer te leggen. Het bestuur is hierop op zoek gegaan naar een beoogde nieuwe voorzitter had al snel Karel van Rooij bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

Karel is geen onbekende in Vlierden, is bekend in de voetbalwereld en draagt SPV al lang een warm hart toe. Afgelopen jaarvergadering is zijn voordracht goedgekeurd en heeft Piet het stokje over kunnen geven.

We zijn erg blij dat we weer een kundige voorzitter voor SPV hebben en zijn Piet heel dankbaar voor al zijn inzet afgelopen 10 jaar.

Erelid: Piet Fransen

Piet Fransen, wie heeft er nooit van hem leren voetballen? Piet is al lange tijd actief bij SPV. In vele rollen was hij vaak op het sportpark te vinden, bijna alle voetballers uit Vlierden hebben wel eens training van Piet gehad. Laatste jaren heeft hij het jeugdbestuur ondersteund op zaterdag op het sportpark met het in goede banen leiden van de wedstrijden. Vanaf dit seizoen zal Piet vooral nog als toeschouwer op het sportpark te zien zijn.

Vanwege zijn vele decennia van hulp aan de club, is Piet door de algemene ledenvergadering uitgeroepen als Erelid van SPV.

Vrijwilliger van het jaar: Richard Looijmans

De vrijwilligersavond ging dit jaar vanwege Corona niet door. Daarom is de ledenvergadering aangegrepen om daar de Vrijwilliger van het jaar bekend te maken.

Richard heeft afgelopen jaren veel energie en toewijding in de jeugdafdeling gestoken. Onder andere als trainer en laatste jaren als lid van het jeugdbestuur. Hij heeft achter de schermen veel werk gedaan om de trainingen en wedstrijden van de jeugd in goede banen te leiden. Nu ook het jeugdbestuur het stokje overdraagt, is hij dit jaar uitgeroepen als vrijwilliger van het jaar.

PROMOTIE SPV1

Begin maart eindigden de competitie voor al onze teams zowel abrupt als onbevredigend. Met name voor ons vaandelteam was dit van toepassing aangezien het team van Marty fier de ranglijst aanvoerde. Stiekem werd (alweer…) vooruitgekeken naar een mooi einde van het seizoen met wellicht een kampioenschap en promotie in het verschiet. De vervelende gedachte van de afloop van afgelopen seizoen, zou dan snel vergeten zijn.

Helaas kwam er een probleem met een pandemie voorbij…

In april kwam de KNVB echter met de mogelijkheid om een schriftelijk verzoek in te dienen om te vragen om alsnog voor promotie in aanmerking te komen. Vanwege fusies of opheffingen zouden er alsnog promoties kunnen plaats vinden. Aangezien wij hiervoor in aanmerking zouden komen, hebben we de mogelijkheid besproken binnen het bestuur besproken. Na een korte inventarisatie bij de spelers en staf bleken zij enthousiast en heeft het bestuur het verzoek ingediend.

Na een aanvankelijke afwijzing begin juni, kregen we enkele dagen later alsnog het heugelijke bericht dat het verzoek alsnog werd ingewilligd !
Dit betekent dat we in het nieuwe seizoen wederom zijn ingedeeld in de 4e
klasse. Dit houdt onder meer in dat we weer veel clubs uit de onmiddellijke omgeving mogen ontvangen.

Wij houden jullie op de hoogte inzake de start van het nieuwe seizoen en blijf gezond.

Bestuur.