Jaarvergadering

Locatie : kantine, sportpark Hoge Zijde, Hoge Zijdeweg 118, Vlierden
Datum : donderdag 29 september 2016
Aanvang : 21.15 uur

Beste SPV’ers,

Hierbij nodigen wij u uit om de jaarlijkse ledenvergadering van onze verenging bij te wonen.

Alle verslagen liggen ter inzage in de bestuurskamer. Leden die de verslagen in willen zien, worden, tijdens de reguliere openingstijden van de kantine, in de gelegenheid gesteld zich van de inhoud hiervan op de hoogte te stellen.
Eventuele vragen hierover zullen dan, voor zover mogelijk, door het bestuur worden behandeld en beantwoord tijdens bovengenoemde vergadering.
AGENDA

1. Opening
2. Jaarverslag secretaris
3. Jaarverslag penningmeester, begroting 2016/2017, kascommissie
4. Jaarverslag wedstrijdsecretaris
5. Jaarverslag jeugdbestuur
6. Jaarverslag veteranen
7. Jaarverslag sponsorcommissie, accommodatie/velden
8. Jaarverslag activiteitencommissie
9. Bestuursverkiezing
10. Mededelingen
11. Rondvraag
12. Jubilarissen
13. Sluiting

Bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar: Rick van Roij, Dennis van den Heuvel

Jubilarissen:
Pierre Stevens, Tiny Swinkels (beiden 25 jr), Mark v.d. Berkmortel, Koen Buijtenweg, Nel Klomp, Jack Sleegers (allen 40 jr), Frans Jacobs (60 jr)

Indien er op bovengenoemd aanvangstijdstip statutair niet voldoende leden aanwezig zijn, wordt een nieuwe vergadering belegd. Deze zal dan plaats vinden op donderdag 29 september 2016 om 21.30 uur in de kantine van SPV, Hoge Zijdeweg 118, Vlierden.
Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben ingelicht en hopen op uw komst.

Vlierden, september 2016
Bestuur Voetbalvereniging SPV Vlierden

Nieuwe aanduidingen in de jeugdcompetities

 

KNVB Media 26 april, 19:17

De internationaal gebruikelijke aanduidingen worden voortaan gehanteerd

Het amateurvoetbal staat aan de vooravond van een aantal belangrijke veranderingen. Deze passen in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal, spannende competities en het ontzorgen van de wedstrijdsecretaris.

Al deze elementen zijn terug te vinden in de toekomstige uitwerking van de nieuwe aanduidingen voor de jeugdcompetities. Wat betekent dit voor verenigingen?

Internationaal gebruikelijke aanduidingen

De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). Zie ook het schema. C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets.

De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en Onder 14-klassen, die op verschillende plaatsen in het land al worden aangeboden, worden dus ook in het komende seizoen op dezelfde wijze georganiseerd.

J staat voor jeugdcompetitie

Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen

Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet de J van jongens, maar de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J.

De opgave van teams gaat op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heet het B1-elftal straks het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team. Ook de indeling gaat niet anders zijn dan in voorgaande jaren.

Waarom veranderen de aanduidingen?

Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch deze nieuwe aanduidingen? Omdat deze aanduidingen nodig zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te maken. De kwaliteit van het voetbal bijvoorbeeld. Deze aanpassing geeft de KNVB de mogelijkheid om bijvoorbeeld geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.). In enkele districten is hier nu al sprake van.