PROMOTIE SPV1

Begin maart eindigden de competitie voor al onze teams zowel abrupt als onbevredigend. Met name voor ons vaandelteam was dit van toepassing aangezien het team van Marty fier de ranglijst aanvoerde. Stiekem werd (alweer…) vooruitgekeken naar een mooi einde van het seizoen met wellicht een kampioenschap en promotie in het verschiet. De vervelende gedachte van de afloop van afgelopen seizoen, zou dan snel vergeten zijn.

Helaas kwam er een probleem met een pandemie voorbij…

In april kwam de KNVB echter met de mogelijkheid om een schriftelijk verzoek in te dienen om te vragen om alsnog voor promotie in aanmerking te komen. Vanwege fusies of opheffingen zouden er alsnog promoties kunnen plaats vinden. Aangezien wij hiervoor in aanmerking zouden komen, hebben we de mogelijkheid besproken binnen het bestuur besproken. Na een korte inventarisatie bij de spelers en staf bleken zij enthousiast en heeft het bestuur het verzoek ingediend.

Na een aanvankelijke afwijzing begin juni, kregen we enkele dagen later alsnog het heugelijke bericht dat het verzoek alsnog werd ingewilligd !
Dit betekent dat we in het nieuwe seizoen wederom zijn ingedeeld in de 4e
klasse. Dit houdt onder meer in dat we weer veel clubs uit de onmiddellijke omgeving mogen ontvangen.

Wij houden jullie op de hoogte inzake de start van het nieuwe seizoen en blijf gezond.

Bestuur.