Nieuwe voorzitter, nieuw Erelid en Vrijwilliger van het jaar

Donderdag 24 september was de jaarlijkse ledenvergadering. Naast de gebruikelijke terugblik op het afgelopen seizoen, is ook de samenstelling van het bestuur gewijzigd en is de Vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt.

Nieuwe voorzitter: Karel van Rooij

Afgelopen seizoen heeft onze voorzitter, Piet Thijssen, te kennen gegeven aan het einde van het seizoen zijn taken na 10 jaar neer te leggen. Het bestuur is hierop op zoek gegaan naar een beoogde nieuwe voorzitter had al snel Karel van Rooij bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

Karel is geen onbekende in Vlierden, is bekend in de voetbalwereld en draagt SPV al lang een warm hart toe. Afgelopen jaarvergadering is zijn voordracht goedgekeurd en heeft Piet het stokje over kunnen geven.

We zijn erg blij dat we weer een kundige voorzitter voor SPV hebben en zijn Piet heel dankbaar voor al zijn inzet afgelopen 10 jaar.

Erelid: Piet Fransen

Piet Fransen, wie heeft er nooit van hem leren voetballen? Piet is al lange tijd actief bij SPV. In vele rollen was hij vaak op het sportpark te vinden, bijna alle voetballers uit Vlierden hebben wel eens training van Piet gehad. Laatste jaren heeft hij het jeugdbestuur ondersteund op zaterdag op het sportpark met het in goede banen leiden van de wedstrijden. Vanaf dit seizoen zal Piet vooral nog als toeschouwer op het sportpark te zien zijn.

Vanwege zijn vele decennia van hulp aan de club, is Piet door de algemene ledenvergadering uitgeroepen als Erelid van SPV.

Vrijwilliger van het jaar: Richard Looijmans

De vrijwilligersavond ging dit jaar vanwege Corona niet door. Daarom is de ledenvergadering aangegrepen om daar de Vrijwilliger van het jaar bekend te maken.

Richard heeft afgelopen jaren veel energie en toewijding in de jeugdafdeling gestoken. Onder andere als trainer en laatste jaren als lid van het jeugdbestuur. Hij heeft achter de schermen veel werk gedaan om de trainingen en wedstrijden van de jeugd in goede banen te leiden. Nu ook het jeugdbestuur het stokje overdraagt, is hij dit jaar uitgeroepen als vrijwilliger van het jaar.