KNVB Traject Binden en behouden junioren

Beste SPV leden
We hebben ons als jeugdbestuur een tijdje geleden aangemeld bij de KNVB om deel te nemen aan het traject Binden en Behouden junioren. Dit traject bestond uit vier avonden samen met gegadigden van de KNVB en andere clubs, HOE men de jeugd het beste kan binden/ behouden bij je eigen vereniging. Daarbij hebben 3 jeugdleden zich aangesloten om deel te nemen aan deze avonden, waarbij de Jeugd zijn zegje kon doen en eventueel enkele dingen wilde verbeteren bij onze vereniging.

Hier kwam uit dat de jeugd overal meer bij betrokken wilde zijn bij beslissingen of activiteiten. Voorheen beslisten wij als jeugdbestuur wat we gingen doen en vroegen de jeugd nooit naar haar mening, wat de jeugd dus heel graag wel wil doen.

Zelf hebben we hier een enorm positief gevoel aan overgehouden. Tijdens de werkvormen is er volop gediscussieerd en kennis en informatie gedeeld.
Hieruit hebben we beslist dat de jeugd (3 aangewezen personen tot nu toe) zich ook gaan bezig houden wat we met o.a. de invulling van het voetbalkamp. Daarbij hun aanvulling ook meegeven van wat ze leuk vinden. Verder willen we ook meer vragen wat de jeugd belangrijk vindt, voor of na een wedstrijd of training. Hoe we meer ouders betrokken krijgen wat betreft vrijwillige taken. We moeten er samen de schouders onder zetten om er een gezonde/ leuke club van te blijven houden, waar de JEUGD centraal staat hierin.

Na 3 sessies moesten de kinderen een presentatie maken waar zij hun belangrijkste punten moesten uitlichten. Deze moesten ze dan de vierde sessie voordragen aan de gegadigden die er waren. Deze presentatie werd met verve gepresenteerd en uitgevoerd door onze jeugdleden, waarbij we super trots waren dat ze het zo mooi en goed vertelden. Nogmaals onze complimenten hiervoor.

Onderstaande wat foto’s wat betreft de avonden van het traject Binden en Behouden junioren.

Met vriendelijke groet
Jeugdbestuur SPV