PROMOTIE SPV1

Begin maart eindigden de competitie voor al onze teams zowel abrupt als onbevredigend. Met name voor ons vaandelteam was dit van toepassing aangezien het team van Marty fier de ranglijst aanvoerde. Stiekem werd (alweer…) vooruitgekeken naar een mooi einde van het seizoen met wellicht een kampioenschap en promotie in het verschiet. De vervelende gedachte van de afloop van afgelopen seizoen, zou dan snel vergeten zijn.

Helaas kwam er een probleem met een pandemie voorbij…

In april kwam de KNVB echter met de mogelijkheid om een schriftelijk verzoek in te dienen om te vragen om alsnog voor promotie in aanmerking te komen. Vanwege fusies of opheffingen zouden er alsnog promoties kunnen plaats vinden. Aangezien wij hiervoor in aanmerking zouden komen, hebben we de mogelijkheid besproken binnen het bestuur besproken. Na een korte inventarisatie bij de spelers en staf bleken zij enthousiast en heeft het bestuur het verzoek ingediend.

Na een aanvankelijke afwijzing begin juni, kregen we enkele dagen later alsnog het heugelijke bericht dat het verzoek alsnog werd ingewilligd !
Dit betekent dat we in het nieuwe seizoen wederom zijn ingedeeld in de 4e
klasse. Dit houdt onder meer in dat we weer veel clubs uit de onmiddellijke omgeving mogen ontvangen.

Wij houden jullie op de hoogte inzake de start van het nieuwe seizoen en blijf gezond.

Bestuur.

Trainen senioren

Zoals je wellicht weet heeft de overheid de Corona-maatregelen voor sportverenigingen weer wat versoepeld. Dat betekent dat ook de senioren vanaf 11 mei weer beperkt kunnen gaan trainen.

Hierbij geldt: Wedstrijden zijn nog niet toegestaan en er mag nog geen gebruik worden gemaakt van de kantine, gezamenlijke kleedkamers en douches. Er zijn geen restricties aan de groepsgrootte zolang men onderling maar 1,5 meter afstand houdt. De trainingen zullen hier op aangepast worden.

Om de verschillende teams zo min mogelijk met elkaar in contact te laten komen is er een aparte looproute om het sportpark op te komen en te verlaten: Je moet het sportpark betreden via de kleine poort bij de fietsenstalling. Het sportpark verlaat je door de grote poort bij de parkeerplaats.

Natuurlijk moeten alle regels rondom Corona gevolgd worden. Dat betekent onder andere:

  • Was je handen, houdt afstand en vooral: BLIJF THUIS BIJ KLACHTEN.
  • De kleedlokalen zijn gesloten. Plassen, douchen en omkleden doen we thuis.
  • Alleen de trainer komt in het ballenhok
  • Geen familie of ander publiek bij het trainen. Alleen de trainer en de spelers mogen het sportpark betreden.
  • Kom maximaal 10 minuten voor de training naar het sportpark en ga direct na de training naar huis.
  • Geen lichamelijk contact.

We zijn blij dat we weer de wei in kunnen en hopen dat we vanaf 1 september weer wedstrijden kunnen voetballen en de kantine open kan.